leontiuc Anchete Caracatița de la Timișoara Editoriale Flux-stiri

Corupție, abuz și fals intelectual la Serviciul Cazier Fiscal de la ANAF Timiș

Angajații Servicului de Cazier Fiscal stăruiesc de un an într-un Concurs de Infracțiuni de fals intelectual, Fals material în înscrisuri oficiale și abuz în serviciu, fapte pe care la dovedim și le probăm dincolo de orice dubiu. Cunoaștem 4 cazuri în care aceștia procedează identic sub coordonatorul grupului infracțional organizat ce a penetrat instituția.

Despre ce este vorba?
Prin Ordonanța nr. 39/2015 privind cazierul fiscal și HG 1000/2015 în cazierul fiscal se înscriu doar acele fapte fiscale prevăzute de legile fiscale sau fapte denumite fiscale cum ar fi evaziunea fiscală. Nu pot fi înscrise în Cazierul Fiscal fapte contra patrimoniului sau alte fapte penale. Legiuitorul a înțeles să limiteze faptele ce se înscriu în cazierul fiscal ce diferă substanțial de cel judiciar tocmai pentru a nu restrânge dreptul la înfințare a unui PFA sau întreprindere individuală.
În fața noastră avem cazierul fiscal 24137/2019 a cărui situație nu s-a schimbat în 2020. Aici ANAF a înscris fapte de înșelăciune și fals în cazierul fiscal, lucru ce contravine obligațiilor în serviciu instituite de OUG 39/2015 asupra lucrătorilor ANAF. Aceștia susțină că așa le-a impus Curtea de Apel Cluj în dosarul 1836/33/2008 prin comunicarea Sentinței penale definitive. În adresa menționată Curtea de Apel Cluj dispune astfel „comunicăm pentru a se face mențiunile corespunzătoare în evidențele dvs.”. Contactată, Curtea de Apel Cluj, infirmă că ar fi obligat ANAF la a face mențiuni necorspunzătoare legii, ci a notificat ANAF pentru execuții bugetare, evidențe corespunzătoare legii iar nu contrare. Poziția Curții de Apel Cluj este cât se poate de corectă.

Cu toate acestea notificați și renotificați, funcționarii bugetari de la ANAF Timișoara refuză să radieze din cazier faptele nefiscale.

Potrivit Art. 297 Cod Penal (1) Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică. (2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, îngrădește exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situație de inferioritate pe temei de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenență politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecție HIV/SIDA. La această faptă se adaugă forma agravantă de exercitare a atribuțiilor ca autoritate.

Pe de o parte , așa cum rezultă din înscrisuri și susținerile victimei, dincolo de orice dubiu numitul Dudaș Doru Petru – ANAF a îndeplinit contrar legii, contrar obligațiilor exprese stabilite de lege, cazierul fiscal menționând în fals existența faptelor fiscale, vizând direct producerea rezultatului. Art 16 Cod penal alin. (3) Fapta este săvârşită cu intenţie când făptuitorul: a) prevede rezultatul faptei sale, urmărind producerea lui prin săvârşirea acelei fapte;

Mai departe, art. 321 Cod Penal FALSUL INTELECTUAL (1) Falsificarea unui înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia, de către un funcționar public aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului ori prin omisiunea cu știință de a insera unele date sau împrejurări, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani.

Refuzul corectării cazierului de către numiții Dudaș și Moldovan de la ANAF Timișoara precum și complicitatea tuturor factorilor decidenți din sectorul Cazier Fiscal, dovedește existența unei structuri de criminalitate organizată. În speță există mai multe caziere fiscale împotriva unor foști condamnați pentru alte fapte decât cele fiscale, care având astfel de caziere prelucrate în fals, nu pot să înfințeze PFA, legea Societăților comerciale neextinzându-se la PFA. Dovedim astfel vătămarea directă a intereselor și drepturilor legitimie.

Iată proba materială:

Curajul infracțional și cinismul prin care acționează angajații ANAF sectorul Cazier Fiscal atestă existența unui pericol social concret pentru ordinea publică nemaiîntâlnit în România, necesitându-se de urgență luarea măsurii arestării preventive față de aceștia, vătămând continu interesele legitime ale persoanelor fizice.

Marius Leontiuc – editor


Împotriva articolelor redacției noastre, persoanele nemulțumite pot formula Contestație în termen de 10 zile de la publicarea articolului, la judecătoria Orășenească nr. 1 München Bayern Deutschland, in conformitate cu Legea federală Germană. Considerăm că nu se pot formula acțiuni la instanțele din România deoarece nici o persoană care activează în trustul nostru nu poate fi extrasă de sub jurisdicția federală germană. Considerăm că redacția noastră nu răspunde în fața autorităților din România ci doar celor federale sau civile germane. deoarece legea română nu are efecte de extraneitate asupra redacției chiar dacă subiectul știrilor face obiectul unor evenimente sau persoane din România și sunt scrise în limba română. Limba română nu este izvor de extraneitate a legii.

(Visited 1.150 times, 1 visits today)
Avatar
Marius Leontiuc
absolvent WEB DESIGN Academia Britanică de Comunicare Iasi - absolvent COMUNICARE IN AFACERI Academia Britanica de Afaceri si Comunicare -absolvent JURNALISM EDITORIAL - London School University - 2019 inscris la echivalare diploma la Universitatea Politehnica Timisoara - admis la studii de licenta in Drept la Universitatea de Vest Timisoara, absolvent studii de proiectare, prezbiter in Biserica Protestanta Evanghelica, Android Developer pe Google Play și plugin developer la Oxwall, creator de teme Wordpress și Oxwall, operator Wordpress, Drupal, Oxwall, Osclass, Moodle, tehnologii HTML și PHP
http://www.leontiucmarius.wordpress.com/cv

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

code