Breaking News Economice Flux-stiri Juridice leontiuc

E lege: Românii fac închisoare dacă nu-și declară veniturile. În România există din nou închisoarea datornicilor.

Deși pare de domeniul anilor 50, măsură arhaică și comunistă, pasionați de incriminare excesivă brutalii politicii românești PNL-ul cot la cot cu comuniștii din PSD (cei pe care îi lăudam și cu care am și votat, eu) au modificat legislația penală și acest fapt, această lege este deja în vigoare: ai realizat un venit și nu l-ai declarat faci încisoare, scurt și clar.

Să dăm câteva exemple: ai vândut ceapă în piață, ceapă din grădina ta, ai realizat un venit „din alte surse”. Chiar dacă ai „produs” 100 lei, trebuia ca 10 lei să-i plătești ca impozit. Nu ai făcut acest lucru în 60 de zile, faci pușcărie. Alt exemplu: ai lucrat „la negru”, ai ajutat și tu pe un șantier cu ziua. Ai primit niște bani, nu i-ai declarat și nu ai plătit impozit deoarece aveai datorii de 100 de ori mai mari ca ceea ce ai primit, faci pușcărie.

Pe ce mă bazez când afirm?

Să privim la Legea nr. 241 din 15 iulie 2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, respectiv Articolul 6^1(1) Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 1 an la 5 ani sau cu amendă reținerea și neplata, încasarea și neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și/sau contribuțiilor prevăzute în anexa la prezenta lege.

(2) Prevederea de la alin. (1) intră în vigoare la data de 1 martie 2022

.(la 18-12-2021, Capitolul II a fost completat de Punctul 1, Articolul XXIX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1202 din 18 decembrie 2021 )

 

Acum să privim la Anexa de la lege și notăm cu roșu impozitul pe venit din alte surse

1. Impozitul pe dividendele plătite de o persoană juridică română către o persoană juridică română Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 43
2. Impozitul pentru veniturile din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 68^1 alin. (2) și (4)
3. Impozitul pe veniturile din drepturile de proprietate intelectuală Legea nr. 227/2015 ,cu modificările și completările ulterioare, art. 72 alin. (4) și (5)
4. Impozit pe venitul din salarii și asimilate salariilor Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 78 alin. (1), (2^1), (3) și (4), art. 80 alin. (1) și (2) și art. 82 alin. (4)
5. Impozitul pe veniturile din arendă Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 84 alin. (8) și (9)
6. Impozitul pe veniturile sub formă de dobânzi Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 97 alin. (1)-(4)
7. Impozitul pe veniturile impozabile obținute din lichidarea unei persoane juridice sau din reducerea capitalului social, potrivit legii Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 97 alin. (5)
8. Impozit pe veniturile sub formă de dividende Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 97 alin. (7)
9. Impozitul pe veniturile din pensii Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 101 alin. (1), (3), (8) și (9)
10. Impozitul pe veniturile din premii și din jocuri de noroc Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 110 alin. (1), (2), (2^1) ,(3) și (6)
11. Impozitul pe veniturile din alte surse Legea nr. 227/2015, cu modificările si completările ulterioare, art. 115 alin. (1), (1^2) și (3)
12. Impozitul pe veniturile obținute de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 125 alin. (8)
13. Impozitul pe veniturile obținute de o persoană fizică sau entitate – asociere fără personalitate juridică dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 125 alin. (8^1)
14. Impozitul pe veniturile obținute de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului III din Legea nr. 227/2015 cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 125 alin. (9)
15. Contribuția de asigurări sociale Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 146 alin. (1), (2^1) lit. a)-b), (3), (9), (9^1), (10) și art. 151 alin. (5), (6) și (21)
16. Contribuția de asigurări sociale de sănătate Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 168 alin. (1), (2^1) lit. a)-b), (3), (7), (7^1) și (10) și art. 174 alin. (5), (6) și (21)
17. Impozitul cu reținere la sursă pe veniturile obținute din România de nerezidenți 1. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 223 alin. (1), art. 224 alin. (1), (2), (5), (6), art. 227 alin. (1), art. 230 alin. (1), art. 233 alin. (2) lit. e) și art. 233 alin. (3) 2. Acordul dintre România și Republica Africa de Sud pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe câștigurile din capital, ratificat prin Legea nr. 59 din 13 iulie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre România și Republica Africa de Sud pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe câștigurile din capital, semnat la București la 12 noiembrie 1993 – art. 10 paragraf 2, art. 11 paragraf 2, art. 12 paragraf 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare – art. 224 alin. (1) și alin. (5) 3. Convenția dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Albania pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, ratificată prin Legea nr. 86 din 18 octombrie 1994 privind ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Albania pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 11 mai 1994 – art. 10 paragraf 2, art. 11 paragraf 2, art. 12 paragraf 2, art. 13 paragraf 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare – art. 224 alin. (1) și alin. (5) 4. Convenția dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Algeriene Democratice și Populare pentru evitarea dublei impuneri în materie de impozite pe venit și pe avere și Protocolul anexat, ratificate prin Legea nr. 25 din 12 aprilie 1995 privind ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Algeriene Democratice și Populare pentru evitarea dublei impuneri în materie de impozite pe venit și pe avere și a Protocolului anexat, semnate la Alger la 28 iunie 1994 – art. 10 paragraf 2, art. 11 paragraf 2, art. 12 paragraf 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare – art. 224 alin. (1) și alin. (5) 5. Convenția dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Arabiei Saudite pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și protocolul la convenție, ratificate prin Legea nr. 259 din 7 decembrie 2011 privind ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Arabiei Saudite pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și a protocolului la convenție, semnate la Riad la 26 aprilie 2011 – art. 10 paragraf 2, art. 11 paragraf 2, art. 12 paragraf 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare – art. 224 alin. (1) și alin. (5) 6. Convenția dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Armenia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și Protocolul-anexă, ratificate prin Legea nr. 121 din 9 iulie 1997 pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Armenia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului-anexă, semnate la Erevan la 25 martie 1996 – art. 10 paragraf 2, art. 11 paragraf 2, art. 12 paragraf 2, art. 13 paragraf 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare – art. 224 alin. (1) și alin. (5) 7. Acordul dintre România și Australia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și Protocolul anexat, ratificate prin Legea nr. 85 din 20 martie 2001 privind ratificarea Acordului dintre România și Australia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și a Protocolului anexat, semnate la Canberra la 2 februarie 2000 – art. 10 paragraf 2, art. 11 paragraf 2, art. 12 paragraf 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare – art. 224 alin. (1) și alin. (5) 8. Legea nr. 333 din 15 noiembrie 2005 privind ratificarea Convenției dintre România și Republica Austria pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a protocolului-anexă, semnate la București la 30 martie 2005 – art. 10 paragraf 2, art. 11 paragraf 2 coroborat cu punctul 2 din Protocolul-anexă la convenție, art. 12 paragraf 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare – art. 224 alin. (1) și alin. (5)

Impozitul pe venit din alte surse este definit de o altă lege Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal care oferă definiția acestuia, la CAPITOLUL X – Venituri din alte surse

ART. 114 – Definirea veniturilor din alte surse

(1) Venituri din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile, care nu se încadrează în categoriile prevăzute la art. 61

(2) În această categorie se includ, însă nu sunt limitate, următoarele venituri:

a) prime de asigurări suportate de o persoană fizică independentă sau de orice altă entitate, în cadrul unei activități pentru o persoană fizică în legătură cu care suportatorul nu are o relație generatoare de venituri din salarii și asimilate salariilor, potrivit cap. III – Venituri din salarii și asimilate salariilor;

b) câștiguri primite de la societățile de asigurări, ca urmare a contractului de asigurare încheiat între părți cu ocazia tragerilor de amortizare;

c) venituri, sub forma diferențelor de preț pentru anumite bunuri, servicii și alte drepturi, primite de persoanele fizice pensionari, foști salariați, potrivit clauzelor contractului de muncă sau în baza unor legi speciale;

d) venituri primite de persoanele fizice reprezentând onorarii din activitatea de arbitraj comercial;

e) venituri obținute de persoana fizică în baza contractului de administrare încheiat potrivit prevederilor Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată. Fac excepție veniturile realizate din exploatarea și valorificarea masei lemnoase, definite potrivit legislației în materie, din pădurile pe care contribuabilii le au în proprietate, în volum de maximum 20 mc/an, care sunt neimpozabile;

f) veniturile distribuite persoanelor fizice membrii formelor asociative de proprietate – persoane juridice, prevăzute la art. 26 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare, altele decât veniturile neimpozabile realizate din:

1. exploatarea și valorificarea masei lemnoase, definite potrivit legislației în materie, din pădurile pe care le au în proprietate, în volum de maximum 20 mc/an, pentru fiecare membru asociat;

2. exploatarea masei lemnoase, definite potrivit legislației în materie, din pădurile pe care le au în proprietate, în volum de maximum 20 mc/an, acordată fiecărui membru asociat;

g) veniturile din activități, altele decât cele de producție, comerț, prestări de servicii, profesii liberale și din drepturi de proprietate intelectuală, precum și activități agricole, silvicultură și piscicultură, pentru care sunt aplicabile prevederile cap. II – Venituri din activități independente și cap. VII – Venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură;

h) bunurile și/sau serviciile primite de un participant la persoana juridică, acordate/furnizate de către persoana juridică în folosul personal al acestuia;

i) suma plătită unui participant la o persoană juridică, în folosul personal al acestuia, pentru bunurile sau serviciile achiziționate de la acesta, peste prețul pieței pentru astfel de bunuri ori servicii;

j) distribuirea de titluri de participare, definite la art. 7, efectuată de o persoană juridică unui participant la persoana juridică, drept consecință a deținerii unor titluri de participare la acea persoană juridică, altele decât cele prevăzute la art. 93 alin. (2) lit. f);

k) dobânda penalizatoare plătită în condițiile nerespectării termenului de plată a dividendelor distribuite participanților, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

l) veniturile obținute de cedent ca urmare a cesiunii de creanță, respectiv de cesionar din realizarea venitului din creanța respectivă, inclusiv în cazul drepturilor de creanțe salariale obținute în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile/hotărâri judecătorești definitive și executorii, din patrimoniul personal, altele decât cele care se încadrează în categoriile prevăzute la art. 61 lit. a) – h) și art. 62.

(3) Contribuabilii care obțin venituri din alte surse nu au obligații de completare a Registrului de evidență fiscală și de conducere a evidenței contabile.

ART. 115 – Calculul impozitului și termenul de plată

(1) Impozitul pe venit se calculează prin reținere la sursă la momentul acordării veniturilor de către plătitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut pentru veniturile prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. a) – k), precum și în normele metodologice elaborate în aplicarea art. 114.

(2) Impozitul calculat și reținut reprezintă impozit final.

(3) Impozitul astfel reținut se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut.

Prin legea adoptată, România adoptă comportamentul Rusiei, articolul 1 din Protocolul 4 CEDO „Interzicerea privării de libertate pentru datorii” nu mai reprezintă nimic. Avocatul Poporului tace deși prevederea încalcă flagrant articolul 20 Constituție. Din nou procurori escroci precum Zdreanță Portocală vor încătușa oameni care mucesc, vor umple închisorile cu răii platnici în timp ce hoarde de hoți de diferite etnii terorizează populația României prin furturi și tâlhării. Este unul din efectele votului masiv acordat PNL-ului obsedat de incriminare, incriminare excesivă care dubios a convenit și PSD-ului. Faptul că partidul LGBTQUSR a votat o astfel de lege nu mă miră, dar mă miră pentru cei care susțin că nu ar fi adepți ai LQBTQ…. Nu patronii sunt vizați de această lege ci tot bietul om de rând care are salariul diminuat de inflație.

Marius Leontiuc – senior editor


Împotriva articolelor redacției noastre, persoanele nemulțumite pot formula Contestație în termen de 10 zile de la publicarea articolului, la judecătoria Orășenească nr. 1 München Bayern Deutschland, in conformitate cu Legea federală Germană. Considerăm că nu se pot formula acțiuni la instanțele din România deoarece nici o persoană care activează în trustul nostru nu poate fi extrasă de sub jurisdicția federală germană. Considerăm că redacția noastră nu răspunde în fața autorităților din România ci doar celor federale sau civile germane. deoarece legea română nu are efecte de extraneitate asupra redacției chiar dacă subiectul știrilor face obiectul unor evenimente sau persoane din România și sunt scrise în limba română. Limba română nu este izvor de extraneitate a legii.

(Visited 273 times, 1 visits today)
Avatar
Marius Leontiuc
absolvent WEB DESIGN Academia Britanică de Comunicare Iasi - absolvent COMUNICARE IN AFACERI Academia Britanica de Afaceri si Comunicare -absolvent JURNALISM EDITORIAL - London School University - 2019 inscris la echivalare diploma la Universitatea Politehnica Timisoara - admis la studii de licenta in Drept la Universitatea de Vest Timisoara, absolvent studii de proiectare, prezbiter in Biserica Protestanta Evanghelica, Android Developer pe Google Play și plugin developer la Oxwall, creator de teme Wordpress și Oxwall, operator Wordpress, Drupal, Oxwall, Osclass, Moodle, tehnologii HTML și PHP
http://www.leontiucmarius.wordpress.com/cv

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

code