Anchete Breaking News Editoriale Flux-stiri leontiuc

BREAKING NEWS: Abuz în serviciu flagrant la primăria lui FRITZ. Direcția fiscală a publicat datele personale a peste 6000 de timișoreni

Deși somată chiar de mine editorul, Direcția Fiscală a primăriei Timișoara a publicat datele persoanle a peste 6000 de timișoreni datori la stat, au publicat o listă a rușinii crezând că norma fiscală s-ar extinde și la publicații online ca și când ar prevala peste dreptul UE. Deși legea nr. 363 din 28 decembrie 2018 și regulamentul REGULAMENTUL (UE) 2016/679 dispun obligația de a nu publica și eventual de a șterge aceste date cu caracter personal, Primăria Timișoara respectiv Directia Fiscala a Municipiului Timisoara, cu Tel. 0256-408100, Fax 0256-408191, www.dfmt.ro au nesocotit această normă

Iată ce spune legea

Articolul 17
UE Regulamentul general privind protecția datelor
“Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”)”
=> motiv: 65, 66
=> administrative fine: Art. 83 (5) lit b
(1) Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
=> Articolul: 12, 15, 19
(a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
(b) persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a), și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;
(c) persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2);
(d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
=> Articolul: 18
(e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul;
(f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale menționate la articolul 8 alineatul (1).

iată proba https://www.dfmt.ro/uploads/files/dir_fiscala/afisari%202021/ANUNTURI%20PF/291%2005%2011%202021.pdf

Prinși asupra faptului mint cu nerușinare emițând acte în fals cu mențiuni nereale, iată și proba falsului material în înscrisuri oficiale, emis de primărie prin care încearcă să mă convingă că datele timișorenilor nu ar fi expuse (desi în cazul meu nici măcar nu este menționat domiciliul real ci fostul domiciliu) .

DNA tace deși abuzul în serviciu este evident

Potrivit art. 297 Cod Penal
(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.

fapta de a publica și refuzul funcționarilor de a radia datele cu caracter personal a peste 6000 de timișoreni reprezintă în drept infracțiunea de abuz în serviciu în formă continuată. Astfel, prin prezentul articol DNA este încunoștințat direct, proba din linkul de mai jos este imbatabilă. Simplul fapt că și Google oferă link scraped nu este o scuză, deoarece apariția linkului de legătură din Google este o consecință previzibilă și evidentă pe care infractorul a avut-o în vedere la producerea rezultatului infracțiunii.

https://www.dfmt.ro/uploads/files/dir_fiscala/afisari%202021/ANUNTURI%20PF/291%2005%2011%202021.pdf

Marius Leontiuc – senior editor

Gazduire Web Hosting Inregistrare Domenii

(Visited 203 times, 1 visits today)
Avatar
Marius Leontiuc
absolvent WEB DESIGN Academia Britanică de Comunicare Iasi - absolvent COMUNICARE IN AFACERI Academia Britanica de Afaceri si Comunicare -absolvent JURNALISM EDITORIAL - London School University - 2019 inscris la echivalare diploma la Universitatea Politehnica Timisoara - admis la studii de licenta in Drept la Universitatea de Vest Timisoara, absolvent studii de proiectare, prezbiter in Biserica Protestanta Evanghelica, Android Developer pe Google Play și plugin developer la Oxwall, creator de teme Wordpress și Oxwall, operator Wordpress, Drupal, Oxwall, Osclass, Moodle, tehnologii HTML și PHP
http://www.leontiucmarius.wordpress.com/cv

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*

code